حاج مهدی روشنفکر

حاج مهدی روشنفکر فرهنگی فرهیخته

حاج مهدی روشنفکر

خلاصه ای از سوابق تحصیلی ،تدریس، پزوهشی ، ایثارگری ، اجرائی ، و عضویت های حاج مهدی روشنفکربرادر شهید قباد روشنفکر از استان کهگیلویه و بویر احمد

1- سوابق تحصیلی : * مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و لیسانس مدیریت آموزشی

2- سوابق تدریس : * عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان – پردیس شهید ایزدپناه و کوثر یاسوج * مدرس دانشگاه پیام نور مرکز استان – یاسوج * مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران یاسوج *مدرس مراکز تربیت معلم استان به مدت 16 سال

3- سوابق پژوهشی :

* کتاب مجموعه مقالات بیداری اسلامی *کتاب مجموعه مقالات ایتام و انفاق در اسلام *کتاب مجموعه مقالات تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مقالت دیگر منجمله : *بررسی نقش امام حسین به عنوان منشاء بیداری اسلامی *روانشناس خود باشید 1 و 2 * نسخه عطار *مفهوم جوانی • اعتیاد و زیانهای فردی و اجتماعی • ارزشیابی آموزشی • مدیریت دانش در مدارس ایران • گرد ش گری الکترونیک • دارای 4 مقاله در isi 4- سوابق ایثارگری : • قریب 12 ماه حضور در جبهه • عضو خانواده شهید (برادر شهید قباد روشنفکر ) • بیست سال بسیجی فعال • مسئول بسیج اساتید دانشگاه – پردیس شهید ایزدپناه • مسئول بیسج اساتید آموزشکده فنی پسران یاسوج 5- سوابق اجرایی و عضویت: • معاون پژوهش ، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان ک و ب • مسئول مرکز تربیت معلم هجرت کهگیلویه • نماینده اساتید در شورای فرهنگی دانشگاه • مدیر دوره کاردانی شبانه • عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش • عضو شورای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش • عضو کمیسیون تحول اداری اداره کل آموزش و پرورش • عضو شورای شهر کهگیلویه در دور اول • عضو کمیته کار گروه تعیین صلاحیت مدرسین استان • عضو شورای اجرایی توسعه فن آوری اداره کل آموزش و پرورش • عضو کمیته پزوهشی دانشگاه فرهنگیان پردیس – شهید ایزدپناه • عضو کمیته فرهنگی جهاد سازندگی شهرستان کهگیلویه • نماینده استاندار محترم استان آقای مهندس رجاء در کمیسیون فرهنگی شهر کهگیلویه • عضو شورای پرورشی و تربیت بدنی استان

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۲ساعت 19:10  توسط فرهنگیان   |